TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU(SEM)SERTİFİKA PROGRAMI

TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU(SEM)SERTİFİKA PROGRAMI

6-9 Haziran 2023 tarihinde arasında İYTE Tümleşik Araştırma Merkezleri Binasında düzenlenecek olan eğitim için katılım formudur.