İFG 25 hakemli bir toplantı olacaktır ve sözlü sunumlar hakem değerlendirmesi sonucunda seçilecektir.

Toplantıya katılım kabul mektubunda, sunumların hakem değerlendirmesi ile seçildiği belirtilecektir.